Як відбувається одруження осіб, яким не виповнилося 18 років

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Інколи трапляються випадки, коли особи бажають укласти шлюб у випадку недосягнення шлюбного віку. Батьки схвалюють вибір майбутнього подружжя. Особи уже тривалий час проживають у фактичних шлюбних відносинах і бажають узаконити шлюбний союз. Проте, звертаючись у органи реєстрації актів цивільного стану, отримують відмову у зв’язку  з недосягненням шлюбного віку. У такому випадку необхідно у судовому порядку отримати дозвіл на укладення шлюбу.

Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Відповідно до ст. 22 Сімейного кодексу України, шлюбний вік для чоловіка та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Але є винятки із загального правила, відповідно до якого за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Підстави для одруження осіб, яким не виповнилося 18 років, встановлюються судом та є наступними:

намір створити сім’ю;

проживання у фактичних шлюбних відносинах;

вагітність;

з інших підстав, які відповідають інтересам особи.

У разі виникнення ситуації, коли особа бажає одружитися, але їй не виповнилося 18 років, вона звертається до суду із заявою про надання права на шлюб, де зазначає, що згідно із ст.ст. 22, 23 Сімейного кодексу України, має право на укладення шлюбу. Також необхідно обґрунтувати, що укладення шлюбу відповідає інтересам особи і надати наступні докази: копію свідоцтва про народження, копію довідки від лікаря про вагітність, копію висновку закладу охорони здоров’я про стан здоров’я заявника, копія показань свідків, копія акта про фактичне місце проживання / перебування особи та інші.

Судовий збір у даній категорії справ становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 травня 2017 р. (чи 1 грудня 2017 р.) календарного року. Прожитковий мінімум для працездатної особи, встановленого законом на 1 травня 2017 р. календарного року становить 1684 грн. (з 1 грудня 2017 р. прожитковий мінімум для працездатної особи становить 1762 грн.). Отже, розмір судового збору за подання заяви про надання права на шлюб становить 320.00 грн. ( з 1 грудня 2017 р. 352. 4 грн.).

Справи розглядаються в окремому провадженні, оскільки відсутній спір про право, в даному проваджені необхідно підтвердити наявність або відсутність юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Заперечення батьків щодо надання права на шлюб не є підставою для відмови в задоволенні заяви. При цьому до участі у суді залучаються один або обоє батьків (усиновлювачів) неповнолітньої особи, піклувальник.

Отримавши дозвіл від суду на укладення шлюбу, особа в загальному порядку подає заяву до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто, заява подається жінкою та чоловіком до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання одного із подружжя на вибір. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання заяви.

Підсумовуючи вище наведену інформацію, зазначаємо, кожен має право на шлюб. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства. Одруження осіб, яким не виповнилося 18 років, врегульоване законодавством України. У судовому порядку можна отримати дозвіл на укладення шлюбу, у випадку недосягнення шлюбного віку.

Ольга Туркот та Марія Пилипець

Comments are closed.