Особливості розірвання трудового договору

У кожного в житті трапляються обставини, коли надалі продовжувати працювати немає можливості. У такому випадку виникає потреба у звільненні за власним бажанням. Підставами для звільнення можуть різні обставини. Як працівнику юридично оформити своє звільнення у таких випадках? Що будуть зазначати у трудовій книжці?

Які можуть бути підстави для звільнення з власної ініціативи?

Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника можливе як з поважних причин так і без таких.

Чи потрібно попереджати роботодавця про розірвання договору?

Якщо працівник бажає розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, то зобов’язаний попередити про це роботодавця письмово за два тижні.

Чи можна у період непрацездатності попередити роботодавця про звільнення за власним бажанням?

Відповідно до законодавства обмежень щодо повідомлення роботодавця у період непрацездатності немає. Отже, Ви маєте право повідомити роботодавця про звільнення і в період непрацездатності.

Для чого роботодавцю необхідний двотижневий строк?

Він потрібен роботодавцю для того, щоб знайти іншого кваліфікованого працівника на звільнену посаду.

У яких випадках працівник не зобов’язаний попереджати за два тижні?

Якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Також працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Що є поважними причинами для розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника?

Причинами для розірвання трудового договору у строк, про який просить працівник, є: переїзд до нового місця проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або за дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом та інше.

Необхідно зазначити, що перелік поважних причин є невичерпним. Однак, для того, щоб роботодавець звільнив Вас у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу і Вам не потрібно було відпрацьовувати два тижні, необхідно надати документальне підтвердження наявності поважних причин.

Чи потрібно відпрацьовувати два тижні?

Згідно із ст.38 КЗпП України, обов’язку відпрацьовувати два тижні немає, а лише обов’язок попередити роботодавця про звільнення. Відповідно, після повідомлення про звільнення Ви маєте право при необхідності йти на лікарняне чи використати право на відпустку.

Що необхідно подавати роботодавцю при звільненні?

Для того, щоб звільнитися за власним бажанням з роботи, то, перш за все, потрібно подати роботодавцю письмову заяву про звільнення, щоб належно його повідомити.

Що записують у трудовій книжці при звільненні?

У трудовій книжці при внесенні записів про звільнення має бути зазначено причину звільнення з посиланням на відповідну частину статті Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Варто зазначити, що при розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, за яких законодавство пов’язує надання певних переваг, запис про звільнення вносять до трудової книжки з зазначенням цих причин. Наприклад, «Звільнений  за власним бажанням» у зв’язку з вагітністю, у зв’язку з зарахуванням у вищий навчальний заклад, у зв’язку із виходом на пенсію тощо, із зазначенням ст.38 КЗпП України”.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, записи про звільнення у трудовій книжці працівника проводять з додержанням таких правил: у графі 1 ставиться порядковий номер запису; у графі 2 – дата звільнення; у графі 3 – причина звільнення; у графі 4 зазначають на підставі чого внесено запис (наказ/розпорядження, його дата і номер).

Отже, при звільнені з ініціативи працівника потрібно звернутися з письмовою заявою до роботодавця. У випадку, якщо у Вас є поважна причинна, то при наданні документального підтвердження Вам не потрібно буде відпрацьовувати два тижні.

Марія Пилипець та Ольга Туркот

Comments are closed.