Пеня за несплату комунальних послуг: що потрібно знати

Першого травня 2019 року вступили у дію усі норми Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон). Він визначає порядок надання житлово-комунальних послуг, встановлює відносини між виконавцем і замовником послуг та передбачає відповідальність сторін.

         У цій статті ми розглянемо пеню як відповідальність споживача за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

         Встановлення розміру пені:

         Пеня за несвоєчасну сплату за житлово-комунальні послуги встановлюється ст. 26 Закону. Згідно із цим положенням, у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Тобто, якщо у договорі встановлено пеню у розмірі 0,01% (може бути і менший розмір) від суми боргу за кожен день, то у випадку прострочення оплати коштів за послуги, Вам буде нараховано пеню. Більше того, згідно із ч. 1 ст. 26 Закону загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

         Приклад: Припустімо, що у мешканця А є борг за електроенергію у розмірі 100 грн. Так, кожного дня йому буде нараховуватися пеня у розмірі 1 копійки (якщо встановлено 0,01% пені). За місяць надавач послуги нарахує 31 копійку. При цьому, розмір пені не може перевищити 100 грн.

         Початок нарахування пені:

         Крім цього, нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Приклад: Мешканець А у договорі прописав, що платежі за послуги треба сплачувати до останнього числа кожного місяця включно. Припустімо, що у нашому випадку він не сплатив кошти до цього часу. Тому, йому буде нараховуватися пеня з наступного дня. Так, якщо він не сплатив кошти за житлово-комунальні послуги до 31 серпня 2019 року включно, то нарахування пені почнеться з 2 вересня 2019 року (оскільки 1 вересня не є робочим днем).

         Підстави для звільнення від сплати пені:

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

         Це означає, що у випадку, коли споживачу призначено, але не нараховано субсидію, або затримали виплату заробітної плати, то нарахування пені не буде. Проте, для цього потрібно звернутися до підприємства, яке надає комунальну послугу із заявою та підтверджуючим документом (про затримання заробітної плати або призначено, але не нараховано субсидії).

         Важливо:

         Пеня нараховується у випадку, якщо це прописано в договорі з комунальним підприємством. Вона може нараховуватися лише після того, як Ви уклали такий договір.

         Отже, у випадку несплати коштів за житлово-комунальні послуги, організації, які їх надають мають право нарахувати пеню, зазначену у договорі . Нараховану пеню Ви зобов’язанні сплатити. Проте, існують підстави для звільнення від сплати пені, зокрема це – коли роботодавець не виплатив Вам заробітної плати або призначено, але не нараховано субсидії.

Шваб Юрій

Comments are closed.