Що робити, коли у підвалі/на прибудинковій території прорвало трубу: юристи «Самопомочі» консультують

У процесі експлуатації внутрішньобудинкових систем (в тому числі водопостачання, водовідведення та зливної каналізації) виникає багато питань. Відтак, як повинні діяти мешканці багатоквартирного будинку у разі виникнення несправностей з мережею водопостачання у підвалі чи на прибудинковій території, і хто має проводити ремонт вказаної мережі.

У які інстанції необхідно звертатись для оперативного полагодження несправностей з мережею водопостачання?

Для вирішення цього питання необхідно звертатись до голови Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків/управителя/ЛМКП «Львівводоканалу».

Організації, які виступають посередниками між громадянами та ЛКП «Львівводоканал»

  • «Гаряча лінія» м. Львова за тел.: 1580
  • «Гаряча лінія» «Об’єднання «Самопоміч» за тел.: (032) 297-1000.

У який термін несправність має бути усунена?

Відповідно до пункту 11 Розділу ІІ Порядку обслуговування внутрішньо будинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, виконавець зобов’язаний протягом однієї доби з дня надходження повідомлення споживача усунути такі порушення. Якщо для цього необхідно більше однієї доби, виконавець протягом п’яти днів з дня надходження повідомлення має письмово повідомити заявника про прийняті рішення з зазначенням строку виконання ремонтних робіт. Несправності системи, що загрожують безпеці проживання в будинку, усувають невідкладно.

Як зафіксувати причину та факт того, що послуги не надавали, або надавали в неповному обсязі?

Споживачі комунальних послуг повинні звернутися з заявою про складення акту-претензії до голови ОСББ/управителя/ЛМКП «Львіводоканалу».

Порядок оформлення Акту-претензії

Акт-претензія складає виконавець комунальної послуги та споживач і скріплюється їхніми підписами.

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше, ніж протягом доби з моменту отримання повідомлення споживача.

У разі, якщо виконавець не з’явився в установлений строк або не обгрунтував відмову підписання акту-претензії, його підписують споживачі відповідної послуги (не менше, ніж двоє, які проживають в сусідніх будівлях (приміщеннях), і надсилають виконавцю комунальної послуги рекомендованим листом.

Хто відповідає за ненадання, надання не в повному обсязі комунальної послуги?

Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно зробити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Також він має сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.

Як зробити перерахунок за надання не у повному обсязі або ненадання послуг з водопостачання?

Споживачі мають право направити надавачу послуг (виконавцю) Акт-претензію (зразок), у якому навести інформацію про перерву в наданні послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі в будинку.

До акту-претензії варто додати фотофіксацію доказів ненадання або надання послуг не в повному обсязі, і послатися на них в тексті акту.

Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення акта-претензії, або видає споживачу обґрунтовану письмову відмову. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

Після цього, в разі прийняття виконавцем рішення про задоволення претензії, проводять перерахунок протягом наступного місяця з дати отримання Акта-претензії.

Отже, за прорив труби в підвалі чи на прибудинковій території відповідальним є виконавець відповідної комунальної послуги. Саме він повинен усунути несправність, ліквідувати аварію і якнайшвидше відновити надання такої послуги, а також здійснити перерахунок за весь період її ненадання чи неналежного надання. Споживач для цього повинен направити виконавцю Акт-претензію і в такий спосіб відстояти свої права.

Ольга Туркот і Христина Баюрчак

Comments are closed.