Що робити, якщо управитель не виконує своїх функцій

Після списання будинку з обліку ЛКП його мешканці мають декілька варіантів дій. Створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, перейти до самоуправління або підписати договір із управителем. Перший та останній варіанти є найпопулярнішими. Якщо ОСББ – це організація, яку створюють мешканці будинку для безпосереднього управління будинком, то з управителем потрібно укладати договір. Що робити у випадку, якщо Ви підписали Типовий договір із управителем, а він не виконує своїх функцій?

Перелік конкретних обов’язків, які має виконувати управитель, Ви зможете знайти у підписаному з ним договорі. Варто зазначити, що можна укласти договір з управителем, який відрізняється від Типового, тому потрібно звертати увагу на положення Вашого договору.

У свою чергу Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг (далі – Порядок), встановлює конкретні кроки, які потрібно зробити для того, щоб належним чином зафіксувати та виправити недоліки у роботі управителя.

Якщо управитель надає послуги не в повному обсязі або неналежної якості:

Крок 1

Вам необхідно викликати управителя багатоквартирного будинку. Згідно з п. 3 Порядку, проведення перевірки якості наданих послуг з управління багатоквартирним будинком здійснюється управителем.

Порядок звернення до управителя:

Ви маєте право звернутися до управителя з претензією про неналежне надання послуг з управління багатоквартирним будинком в усній формі особисто, за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою чи електронною адресами.

Зверніть увагу! Найважливіше, щоб управитель зареєстрував Ваше звернення у журналі реєстрації заявок споживачів. Просіть його надати інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, яка прийняла звернення, його реєстраційний номер у журналі реєстрації та час прийняття.

Що вказувати у зверненні:

У зверненні Ви обов’язково зазначаєте прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання, а також найменування послуги, яку Вам не надали.

Крок 2

Управитель зобов’язаний прибути на виклик у строки, зазначені в договорі, але не пізніше доби з моменту отримання звернення. За результатами проведення перевірки складають акт-претензію за законодавчо визначеною формою.

Що зазначають в акті-претензії:

У разі встановлення під час перевірки фактів невідповідності якості надання послуг з управління в акті-претензії зазначають дату і час проведення перевірки, виявлені факти невідповідності якості надання послуг з управління, інформацію про дату початку зниження якості відповідної послуги.

У разі, якщо під час перевірки не виявлено порушень, в акті-претензії зазначають інформацію про відсутність фактів невідповідності якості надання послуг з управління. Більше того, зазначаються виявленні додаткові факти невідповідності якості надання послуг з управління.

Як складають акт-претензію:

Акт-претензію складають у 2-х примірниках і його підписуєте Ви та управитель багатоквартирного будинку. Один примірник акту залишають Вам, інший – зберігає управитель.

У разі, коли за результатами проведення перевірки, Ви та управитель не дійшли згоди щодо наявності або відсутності факту невідповідності якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком або, якщо не дійшли згоди щодо причин виникнення таких порушень, акт-претензію підписують із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Акт-претензію реєструє управитель багатоквартирного будинку у журналі реєстрації актів-претензій.

Чи необхідно впускати представників управителя у житло?

Згідно з п. 7 Порядку, у разі необхідності проведення перевірки, споживач зобов’язаний забезпечити управителю доступ до житла чи іншого об’єкта нерухомого майна, що належить споживачу.

  Відмова споживача в наданні управителю доступу є підставою для відмови в задоволенні претензії споживача.

Якщо управитель не прибув або відмовився підписувати акт-претензію?

У разі неприбуття управителя в установлений договором строк (не більше  доби) для проведення перевірки якості надання послуг з управління, або у разі необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, такий акт вважають дійсним, якщо він підписаний споживачем та не менш як двома іншими споживачами відповідної послуги, які проживають у сусідніх будівлях/квартирах.

Після підписання акт-претензію надсилають виконавцю комунальної послуги або управителю багатоквартирного будинку рекомендованим листом.

За скільки днів управитель зобовязаний надати відповідь?

Управитель багатоквартирного будинку протягом 5 робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк, претензії споживача вважають визнаними виконавцем.

Де зазначають початок (дату) ненадання послуги або надання її не у повному обсязі?

В акті-претензії зазначають дату, з якої прийнято вважати, що послуги з управління багатоквартирним будинком надають з порушенням вимог щодо їх якості.

Коли строк дії періоду невідповідності якості надання послуг припиняють?

Період невідповідності зниження якості надання послуг з управління припиняють з дати встановлення факту управителем, що послуги надавали неналежної якості.

Також цей період може бути припинений з дати доведення інформації про відновлення надання послуг до відома споживача у спосіб, визначений договором про надання відповідних послуг, чи за погодженням із споживачем.

Крок 3

У разі ненадання послуг належної якості Ви маєте право на перерахунок вартості цих послуг. Управитель самостійно здійснює перерахунок вартості послуг із управління за весь період ненадання чи надання неналежної якості. Також управитель сплачує штраф у розмірі, визначеному у договорі з управління.

Як оскаржити дії/бездіяльність управителя?

Згідно п. 3 Порядку, споживач має право звернутися до відповідних уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Тобто Ви зможете звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, оскільки Ви є споживачем послуг, із відповідною скаргою на управителя.

Також спір, який виник між Вами та управителем, вирішують у судовому порядку.

Використані нормативні документи:

Постанова КМУ «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком» від 5 вересня 2018 р. № 712.

Порядок проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затверджених постановою КМУ від 27 грудня 2018 року № 1145.

Юрій Шваб

Comments are closed.