Як розірвати з управителем договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Укладення договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком є обов’язком. Підстави припинення даного договору можуть бути різні. Тому, варто знати, що слід робити та як юридично оформити припинення даного договору, якщо управитель договір не виконує. Окрім того, необхідно розуміти, що розірвати договір можливо, однак без труднощів не обійдеться.

На який термін укладається договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком?

Договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком з управителем укладається строком на один рік.

Хто приймає рішення про припинення договору з управителем?

Перш ніж повідомляти управителя про припинення договору, необхідно прийняти рішення загальними зборами про припинення договору з управителем. Протокол зборів, яким прийнято дане рішення складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку (шляхом подачі протоколу через ЦНАП у районну адміністрацію відповідного району, після чого протокол оприлюднюється на сайті Львівської міської ради та передається у Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР).

За який час потрібно звертатися до управителя?

У залежності від підстави припинення договору строки можуть бути наступні:

  • за 1 місяць до закінчення у разі закінчення строку, на який укладено договір, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору;
  • за 2 місяці у випадку, якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми управління будинком або про обрання іншого управителя (дана підстава існує лише у випадку призначення управителя на конкурсних засадах);

 

 • за домовленістю або за рішенням суду, у разі невиконання управителем вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та договору.

 

Куди звертатися щодо припинення договору?

Звертатись необхідно на юридичну адресу управителя зазначену у договорі про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (шляхом надсилання листа через пошту, e-mail чи пред’явити особисто за юридичною адресою).

За скільки часу управитель має надати відповідь?

Відповідь управителем надається у місячний термін. 

Чи потрібно шукати нового управителя?

Так, оскільки технічна документація передається лише новому управителю.

Що робити коли управитель відмовляється припиняти договір?

Всі спори щодо припинення договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком вирішуються за домовленістю сторін або за рішенням суду.

Що відбувається з коштами, отриманими від використання спільного майна, у випадку припинення договору?

У разі припинення дії договору управитель не пізніше наступного дня, припинення дії договору:

1) повертає співвласникам залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору на банківському рахунку для приймання відповідних платежів, у такому порядку:

 • залишки коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна будинку, повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку, якщо інше не передбачено договором або рішенням співвласників;
 • залишки коштів, що утворилися за рахунок внесків на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку, повертаються кожному із співвласників, які вносили відповідні внески;

2) закриває банківський рахунок для приймання відповідних платежів.

Коли управитель здійснює остаточні нарахування плати за послугу та проводить перерахунок?

Не пізніше дня припинення дії договору управитель здійснює остаточні нарахування плати за послугу, перерахунок плати за послугу (в разі її ненадання / надання неналежної якості).

Коли проводиться технічний огляд та складається акт прийому-передачі будинку?

Наступного дня після припинення дії договору, управитель здійснює огляд технічного стану багатоквартирного будинку та його прибудинкової території, про що складає відповідний акт. 

Окрім того, уповноважена особа співвласників може брати участь в такому огляді. Копія відповідного акта передається уповноваженій особі співвласників.

Коли передається примірник технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок?

Не пізніше наступного дня припинення дії договору управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:

 • наявну технічну документацію на такий будинок;
 • інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше 3 останніх років;
 • інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних систем за строк дії договору, але не більше 3 останніх років;
 • дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше 3 останніх років;
 • майно, передане управителю будинку за рішенням співвласників.

Для розірвання договору співвласникам багатоквартирного будинку необхідно:

 1. знайти підставу для розірвання (прийняти рішення загальними зборами про припинення договору з управителем та прийняти рішення про укладення договору з новим управителем);
 2. повідомити Управителя про розірвання договору (додатково повідомити виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку шляхом надання протоколу зборів співвласників);
 3. у день припинення дії договору отримати остаточні нарахування плати за послугу з управління багатоквартирним будинком та перерахунок плати за послугу з управління багатоквартирним будинком;
 4. не пізніше наступного дня припинення дії договору отримати залишки коштів від Управителя, що утворилися (за рахунок доходів від використання спільного майна будинку чи залишки коштів чи за рахунок внесків на реконструкцію, реставрацію тощо).
 5. у випадку створення ОСББ не пізніше наступного дня припинення дії договору отримати від Управителя примірник технічної та іншої, передбаченої законодавством документації на будинок провести технічний огляд та скласти акт прийому-передачі будинку.

Таким чином, для розірвання договору з управителем співвласники мають зібрати загальні збори, прийняти рішення про припинення договору з Управителем, повідомити Управителя про прийняте рішення (наприклад, за місяць до закінчення договору відмовитись від продовження договору у випадку закінчення строків договору), а у випадку виникнення спорів по даному питанню – вирішувати їх у судовому порядку.

 

Використані нормативні документи:

Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком затверджених постановою КМУ від 05.09.2018 № 712.

Типовий договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком;

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».

 

Вовк Володимир

Comments are closed.