Як вирішувати питання з управління будинком в ОСББ

Неодноразово до нас звертаються мешканці з проблемами – як владнати те чи інше питання, якщо у будинку створене Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – об’єднання). Для цього необхідно встановити, які є органи управління об’єднання, адже вирішувати певні питання необхідно шляхом звернення до них.

Які є органи управління обєднання?

Вищим органом управління об’єднання є загальні збори співвласників багатоквартирного будинку. Окрім загальних зборів, є Правління та Ревізійна комісія. Правління обирають для керівництва діяльністю об’єднання. Правління – підзвітне загальним зборам.

Хто контролює фінансову діяльність обєднання?

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю загальні збори обирають з числа співвласників Ревізійну комісію (ревізора) або залучають аудитора.

Тобто, якщо у Вас виникли питання щодо використання коштів об’єднання, то необхідно писати звернення до ревізора з проханням здійснити перевірку фінансової діяльності об’єднання.

Голова у свою чергу повинен на Вашу вимогу пред’явити звіт про використання коштів об’єднання.

Процедура винесення питання на загальні збори співвласників багатоквартирного будинку

Співвласники об’єднання мають право вирішувати ті чи інші проблеми у своєму будинку на загальних зборах.

Для цього необхідно звернутись із проханням до Правління об’єднання для внесення питання у порядок денний та вирішення його на загальних зборах. Правління у свою чергу повинне прийняти рішення щодо внесення вказаного питання на розгляд загальних зборів та скликати загальні збори.

Якщо із вказаним питанням виступить ініціативна група, яка складається з трьох і більше співвласників об’єднання, то вони мають право самостійно скликати загальні збори та розглянути на них вказане питання.

Де зазначено перелік питань, які вирішують на загальних зборах та необхідну кількість голосів для вказаних питань?

Перелік питань та необхідна кількість голосів передбачені у статуті об’єднання.

Отже, основним органом управління об’єднання є загальні збори співвласників. Якщо у Вас виникають питання щодо управління будинком, то необхідно це вирішувати на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Якщо ж питання стосується фінансової діяльності, то необхідно звертатися до Ревізійної комісії (ревізора) із прохання здійснити перевірку діяльності об’єднання.

 

Ігор Гордон та Ольга Туркот

Comments are closed.