Юридичний порадник: як грамотно оформити позику

Якщо Ви маєте намір укласти договір позики, то варто пам’ятати, що одним із способів підтвердженням його укладення є розписка. Відповідно, хочемо звернути Вашу увагу на законодавчі нюанси при оформленні розписки, щоб у випадку виникнення спірних питань мати правові підстави для захисту законних прав та інтересів.

Що слід розуміти під договором позики

За договором позики позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти або інші речі, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість відповідних речей належної якості.

Форма договору позики

Якщо сума договору не менш як у 10 разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (1 н. м. д. г. = 17 грн., тобто 10 × 17 = 170 грн.), укладається у письмовій формі.

Якщо позикодавцем є юридична особа, то договір позики укладається у письмовій формі незалежно від суми.

Що являється підтвердженням договору позики

Підтвердженням укладення договору позики може бути розписка позичальника, яка посвідчує передання позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Що таке розписа

Розписка – це документ, який видається позичальником позикодавцеві на підтвердження умов договору та факту отримання позики.

Чи розписку посвідчують нотаріально

Законодавством не передбачено обов’язкового нотаріального посвідчення розписки, але у випадку домовленості або на вимогу однієї із сторін можуть здійснити таке посвідчення.

Що варто прописати у розписці

Розписка має містити наступні умови:

  1. Предмет позики. Грошова сума визначається у національній або іноземній валюті. Виплати у іноземні валюті здійснюють відповідно до курсу валют на момент виплати, якщо інше не передбачено договором або законом. Щодо речей – вказують їх характеристики, стан, грошову вартість.
  2. Умови передачі предмету позики та дати повернення. Інформацію щодо дати, місця укладення, суми коштів та речей, які передають за договором, та інші дані зазначає позикодавець власноручно.
  3. Місце складання розписки.
  4. Кількість примірників розписки. Варто зауважити, що розписку необхідно складати в одному примірнику, який зберігається у позикодавця.
  5. Строк, умови та порядок повернення предмету позики. Інформацію щодо строку, місця укладення, суми коштів або речей, які зобов’язанні повернути, та інші дані зазначає позичальник власноручно.
  6. Розмір і порядок одержання процентів. Необхідно звернути увагу на те, що договір позики вважається безпроцентним, якщо:
  • він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (50 ×17=850грн.), і не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін
  • позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками

Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою.

  1. Зазначити реквізити сторін (прізвище ім’я по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, місце проживання сторін, паспортні дані, контактні телефони, електронну пошту і.т.д.).

Додаткове забезпечення законних прав

Необхідно зазначити, що з метою додаткового захисту передачу коштів варто здійснювати не менше ніж при двох свідках. Додатково на розписці можна зазначити їхні дані (прізвище ім’я по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків, місце проживання сторін, паспортні дані, контактні телефони, електронну пошту і.т.д.).

Відповідальність за несвоєчасну сплату

У випадку несвоєчасного  повернення суми позики, позичальник зобов’язаний сплатити  суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, він зобов’язаний сплатити неустойку, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві.

Отже, підтвердженням передання коштів або речей за договором позики може бути розписка. Для того, щоб уникнути конфліктів, сторонам необхідно детально визначити умови договору та строки повернення позики.

Марія Пилипець

Comments are closed.