Зазначення відомостей щодо навчання у трудовій книжці

Окрім загальноприйнятого правила заповнення першого запису у трудовій книзі при першому працевлаштуванні, існує також можливість заповнення відомостей про навчання. Але про це студенти не завжди задумуються та часто не вимагають її виконання.

Студенти мають право на зазначення відомостей про період навчання на денній формі, проходження виробничої практики та стажування відповідними установами та організаціями у їхній трудовій книжці.

Хто зазначає відомості про навчання у навчальному закладі?

Відомості про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів та вносити відповідні записи у трудову книжку мають право навчальні заклади (наукова установа) та роботодавець.

Які документи необхідно подавати для оформлення запису у книжці?

Для оформлення запису про навчання на денній формі у книжці необхідно подавати наказ навчального закладу про зарахування на навчання та відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

Місце зазначення запису про навчання на денній формі у трудовій книжці:

Записи про навчання на денній формі вносять до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на підприємстві.

Внесення до трудової книжки записів щодо виробничої практики:

Записи про період роботи студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики і при проходженні стажування навчальні заклади (наукові установи) вносять у трудову книжку на підставі довідки із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи.

Внесення до трудової книжки записів щодо стажування:

Запис у трудову книжку про стажування студентів вищих, учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, вносить підприємство, установа, організація, де вони проходили стажування на підставі наказу про проходження стажування. Зокрема, у трудовій книжці зазначають посаду, період та місце проходження (структурний підрозділ) стажування, спеціальність (кваліфікації) або професію (кваліфікаційного рівня) стажиста.

Отже, студенти мають право на зазначення відомостей про період навчання на денній формі, проходження виробничої практики та стажування у їхній трудовій книжці. Для цього необхідно звернутися у відповідні установи та/або організації.

Використані нормативні документи:

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. № 58.

 

Ольга Туркот та Ігор Гордон

Comments are closed.