Зміни стосовно аліментів

Верховна Рада України 03.07.2018 року прийняла Закон України № 2475-VIII щодо посилення захисту права дитини на належне утримання, який набрав чинності 28.08.2018 року.

Які обставини буде враховувати суд при визначенні розміру аліментів

Суд повинен враховувати наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав (п.31 ч.1 ст. 182 Сімейного кодексу України).

Дана зміна дозволить судам детальніше розглядати кожного платника аліментів для визначення справедливого розміру аліментів.

Вирішення питання щодо виїзду дитини за кордон

За загальним правилом питання тимчасового виїзду дитини за кордон батьки вирішують спільно, окрім випадків визначених законодавством.

Виїзд дитини за кордон на термін до одного місяця

Той із батьків, з ким проживає дитина (за рішення суду чи висновком органу опіки і піклування), самостійно вирішує питання тимчасового виїзду.

Варто зауважити, якщо відоме місце проживання іншого із батьків дитини, і ця особа не ухиляється та належно виконує свої батьківські обов’язки, то останнього необхідно інформувати щодо тимчасового виїзду дитини шляхом надсилання рекомендованого листа, у якому зазначені:

1) мета виїзду (перелік, передбачений у ч. 5 ст. 157 Сімейного кодексу України);

2) державу спрямування;

3) часовий проміжок перебування дитини у даній країні.

Однак, вирішується спільно батьками, коли до того з батьків з ким проживає дитина застосовувались заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та усунення перешкод у побаченні з дитиною.

Виїзд дитини за кордон на термін більше одного місяця

Вирішує самостійно той із батьків, з ким проживає дитина у випадку наявності заборгованості зі сплати аліментів, якщо сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів:

  1. за чотири місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів;
  2. за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання:
    2.1 дитини з інвалідністю;
    2.2 дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
    2.3 утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

Такі обставини підтверджують документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.

Що робити коли другий з батьків не дає згоди на виїзд дитини за кордон?

У випадку не надання такої згоди (нотаріально посвідченої) тим із подружжя, з ким проживає дитина, та відсутності заборгованості зі сплати аліментів особа має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.

Коли дитина має право на призначення одного прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку?

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить один прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів (абз.3 ч.2 ст. 182 Сімейного кодексу України).

У яких випадках суд має право не обмежуватись  розміром доходу платника при визначенні розміру аліментів?

Суд має право не обмежуватись  розміром доходу при визначенні розміру аліментів у разі встановлення витрат, що перевищують заробіток (офіційний) і платник аліментів не може довести джерело походження таких коштів.

Щодо контролю за цільовим використанням аліментів?

Такий контроль здійснюють у формі інспекційних відвідувань органом опіки і піклування. Зокрема, інспекційні відвідування можуть проводити за заявою платника аліментів не частіше одного разу на три місяці за умови, що така платник немає заборгованості зі сплати аліментів. Порядок і періодичність інспекційних відвідувань визначає Міністерство соціальної політики України.

Стягнення аліментів за попередній термін

Окрім того, термін стягнення аліментів за минулий час збільшено і становить не більше 10 років.

Звільнення дітей від обов’язку утримувати та брати участь у додаткових витратах на утримання батьків

Дітей звільняють від утримання батьків, якщо буде встановлено, що мати, батько не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості. Сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за три роки, і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків.

Щодо відповідальності за несплату аліментів

Варто зазначити, що прийняті нововведення передбачають більш сувору адміністративну відповідальність за несплату аліментів відповідно до ст. 183-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачена відповідальність за повторне протягом року вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 183-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Вітак, ці зміни збільшують обставини, які буде враховувати суд при призначенні аліментів. Вони дають право суду не обмежуватись доходом платника аліментів в окремому випадку, встановлюють обмеження щодо проведення інспекційних відвідувань та покращують правове становище батьків у питаннях щодо їх утримання дітьми.

Використані джерела:                                                                                                                        Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» від 03.07.2018 р. № 2475-VII.з

Володимир Вовк та Ольга Туркот

Comments are closed.